Søkje næringsfondet – søknadsfristen er 1.april

Apple tree in Vambheim.Foto: Reinhald Kager  - Klikk for stort bilete

Næringsfondet i Ulvik er eit verkemiddel for å fremje og styrke næringslivet i heradet.
Tilskot frå næringsfondet skal vera med å styrkja utvikling og omstilling i etablerte næringsverksemder i heradet, og medverka til nyeetablering og nyskaping.
Har du ein god idé?

Trykk her for å laste ned og lese retningslingen og sjå kva kriterier vi vurderer søknaden din etter.

Trykk her for å gå  til det elektronisk søknadsskjemaet vårt


Ønskjer du å diskutere om prosjektet ditt kan passe inn i retningslinjene til næringsfondet:

Ta kontakt med sakshandsamarar Rune Østraat og Anne-Marit Lekve

Publisert av Anne-Marit Lekve. Sist endra 12.03.2019