Søk Regionalt miljøtilskot (RMP) innan 20. september 2017

Utsynfrå Øydve - Klikk for stort bilete Foretaka kan starta å levera søknader frå og med 1. august. Søknadsfrist er 20. september. Søk elektronisk gjennom Altinn:
Meir informasjon om ordninga finn du her.
Beitelaga har søknadsfrist 15. november 2017.

 

Publisert av Bente Cook Myhre. Sist endra 28.07.2017