Sikra drift av Hardanger produksjonsskule

Eit fleirtal av fylkespolitikarane stiller seg bak eit budsjettforslag som sikrar drift av Hardanger produksjonsskule i Ulvik. – Fantastisk, seier ordførar Hans Petter Thorbjørnsen.

«Tilbod me må prioritera»
«Samarbeidspartia i Vestland samlar seg om produksjonsskulane i framlegg til budsjettet for 2021. Budsjettet for 2021 er framleis under arbeid og vil fyrst vera endeleg klart i november. Likevel er samarbeidspartia allereie no tydelege på at produksjonsskulane er blant dei viktigaste prioriteringane innan opplæringssektoren som koalisjonen ønskjer å vidareføra.
Sjå heile saken i avisa "Hordaland" (abo)

 

Sist endra 29.10.2020