Reguleringsendring av Finse stasjon

BaneNor har i samarbeid med Finse 1222 satt i gang arbeid med endring av reguleringsplanen for Finse stasjon. Oppstartsvedtak og andre dokument finn du her.

Omregulering Finse stasjonsbygning - Varsel om oppstart (PDF, 206 kB)

Førehandskonferanse Finse - Stasjonsbygning (DOC, 91 kB)

Vedlegg 1- Omregulering Finse stasjonsbygning_planavgrensning (PDF, 158 kB)

Vedlegg 2 - Oppstartsvedtak FSK 30.01.2024 (PDF, 2 MB)

Omregulering Finse stasjonsbygning - bakgrunn og presentasjon av saka (PDF, 508 kB)

Til toppen