Oppheving av restriksjonane på vassforbruk

Info - Klikk for stort bilete Som følgje av god respons frå abonnentane og omslag i været, kan me no oppheve restriksjonane på vassforbruk som vart innført tidlegare. Me vil samstundes nytte høve til å takke alle abonnentane for deira samarbeid for å sikre bygda god vasstilførsle. Skulle me få ny, langvarig tørkeperiode, vil me på ny vurdere restriksjonar.

God sommar!

Helsing teknisk eining. 

.

Publisert av Claudia Saathoff. Sist endra 11.06.2018