Oppdatert informasjon om nasjonale tiltak i samband med Korona-pandemien

Coronavirus - Klikk for stort bilete Informasjon om nasjonale tiltak som er gjeldande pr. no, utdrag frå regjeringen si sida:
 

 • Reiser: UD fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige for land utenfor EØS/Schengen og Storbritannia og utvalgte tredjeland (lilla land).
 • Fortsatt innreiserestriksjoner. Innreiserestriksjonene og karantenereglene klassifiseres ut fra smittesituasjonen med fargekodene grønn, oransje, rød, mørkerød og lilla. FHI vurderer aktuelle land og områder ukentlig.
 • Sosial kontakt i private hjem: Anbefaling om maks 20 gjester og oppfordring om å møtes utendørs. Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede (fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste 6 måneder) med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand.
 • Handelsnæringen: Åpent med regulering av smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften, som å tilrettelegge for minst 1 meters avstand, rutiner for god hygiene med mer. Smitteverntiltak etter egen bransjestandard.
 • Restauranter, kafeer, barer: Innslippsstopp kl. 24.00.Krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.
 • Skoler og barnehage: Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune og er klar til å endre tiltaksnivå i lys av endringer i smittesituasjonen.
 • Høyere utdanning: Mer fysisk undervisning og vurdere jevnlig testing. Registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smittesporing.
 • Arbeidsliv: Generelle smitteverntiltak. Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid. Økt tilstedeværelse på arbeidsplassen. De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper.
 • Arrangementer: Det oppfordres til å holde arrangementer heller utendørs enn innendørs. Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner.
 • Private arrangementer: Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute.
 • Offentlige arrangementer: Maks antall personer avhenger av:
 • Idretts- og fritidsaktiviteter: Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs. Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs. Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/ kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.

Hugs å halda på gode førebyggjande smitteverntiltak som avstand, god håndvask og nysing/hosting i alboge!

Me ynskjer alle innbyggjarar og tilreisande ein fortsatt fin sommar!

Beste helsing

Ulvik herad

Publisert av Claudia Saathoff. Sist endra 16.07.2021