Oppdatering om korona-vaksinasjon.

Vaksine - Klikk for stort bilete

 

Kven vert prioriterte? Styresmaktene seier følgjande:

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering (Regjeringens mål og prioriteringer for koronavaksinasjon), med de høyest prioriterte først:

  • Beboere i sykehjem
  • Eldre over 85 år
  • Eldre over 75 år
  • Eldre over 65 år
  • Personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer 

 

Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

 

Helsepersonell vil verta prioriterte dersom smittepresset aukar. Mellom jul og nyttår kom melding om at kommunane kan nytta 20% av dosane til vaksinasjon av helsepersonell som er smitteutsette og vanskeleg å erstatta dersom dei skulle verta sjuke.

Plan for vaksinasjon

Kommunen v/kommuneoverlegen har laga ein lokal vaksinasjonsplan.

Vi får melding 5 dagar før mottak av vaksinar, og desse må brukast innan få døgn. Difor skaffar vi på førehand oversikt (lister frå Folkeregisteret) over innbyggjarar >65 år. Det vert og gjennomført kartlegging og rundspørring til dei aller sjukaste og eldste om kven som ønskjer vaksine (m.a heimesjukepleien sine brukarar).

 

Vi har like før jul fått melding om at vi får 5 vaksinedosar kvar veke frå veke 1 i 2021. Sjukeheimspasientane vert vaksinerte i veke 1-3, og dei får sin 2.dose innan veke 6.

Frå veke 4 kan vi vaksinera 5 nye personar kvar veke. Vi startar med dei som er 85 år eller eldre. Så går vi nedover i aldersklassane, frå starten av mars (litt raskare dersom vi får fleire vaksinedosar kvar veke). Alle som ønsker vaksine, må melda seg på og får seinare tildelt dag og klokkeslett.

Påmelding skjer til legekontoret f.o.m 4.januar 2021, tlf 56527037 (IKKJE bruk legekontoret sitt vanlege nummer til dette!) eller send e-melding via helsenorge.no for dei som vil nytta det.

Når vaksinen er motteken hjå kommunehelsetenesta, er han haldbar i få døgn. Det er difor SVÆRT viktig at alle møter til avtalt tidspunkt for vaksinering, slik at ingen dosar treng kasserast.

 

Helsing Kommuneoverlegen

(Oppdatert 04.01.2021)

Sist endra 04.01.2021