Ope møte - Ulvik Næringslag

Velkomen til ope møte
Tema: Ulvik Næringslag - vegen vidare
Tid og stad:
Syse Gard, måndag 30.januar kl. 19.00

Næringslaget ynskjer å invitera gode medlemmer, utstillarar på Ulvikatorget og øvrig næring i Ulvik til eit ope møte der me er innom fylgjande:
• Litt om aktiviteten og styrearbeidet dei siste par åra
• Handelslaget - Mogleg langtids-leigeavtale med Varig
   EigedomAS
• Vegen vidare - innspel til aktivitet i laget
 

Servering:
Me tilbyr litt å bita i, så me set pris på om de kan melda om de kjem for å kunne tilpassa det som vert laga til.

Send gjene ein SMS til Ingrid: 414 38 097 (innan 29.januar)

Me håpar på godt oppmøte og gode innspel!
Vel møtt på Syse Gard.

Helsing
Styret i Ulvik Næringslag
v/ Anders Kristoffer Oppheim

Til toppen