OBS! Søknadsfrist 15.april - Kulturmidlar og Kulturvernmidlar 2021

ulvik_vaapen.jpg - Klikk for stort bilete

 Søknadsfrist 15.april 2021

Kulturmidlar 2021

Kulturmidlar vert gjeve som driftstilskot til lag og organisasjonar i Ulvik herad. Det vert berre gjeve stønad til hovudlag.

Søk via vårt elektroniske skjema:

https://skjema.ulvik.kommune.no/ekstern/skjema/ULV22/

 


Kulturvernmidlar 2021

 

Tilskotsordninga med kulturvernmidlar skal vera eit verkemiddel til å sikra bygningar, delar av bygningsmiljø og tilsvarande kulturminne ved restaurering/istandsetjing. Eigarar/brukarar av slike minne kan søkja om midlar.


​Søk via vårt elektroniske skjema:

 

https://skjema.ulvik.kommune.no/ekstern/skjema/ULV31/


Publisert av Anne-Marit Lekve. Sist endra 12.04.2021