Nasjonal tilskotsordning for å inkludera born og unge

info - Klikk for stort bilete

Ulvik herad/Eidfjord kommune er registrert i ordninga og det er dermed mogeleg for frivillige organisasjonar, private aktørar eller offentlige instansar å søkje om støtte.

Søknadsfrist 13.12 2019

Informasjon og søknad finn du her

 .

Sist endra 27.11.2019