Næringsfondet 2018. Søknadsfrist 1. april

Øvre Lekve. Reinhold Kager  - Klikk for stort bilete

Har du ein gründer i magen eller ei verksemd i kjømda? Skal du nyplante eller vidareutvikle verksemda di?
Ulvik herad har eit kommunalt næringsfond som vert lyst ut ein gong i året. Frist for å levere inn søknad er 1.april.

 Tilskot frå Kommunalt næringsfondet kan gå til:

  • Nyetableringar eller tiltak i eksisterande bedrifter.
  • Fysiske investeringar og/eller andre utviklingstiltak
 
 
For hjelp, spørsmål eller rettleiing ta kontakt med Bygde- og næringsutviklar Natalia Golis, 40007133 eller natalia.golis@ulvik.kommune.no
 
Meir informasjon finn du her.
Publisert av Anne-Marit Lekve. Sist endra 29.01.2018