Melding om oppstart av planarbeid – reguleringsplan Nedre Hjelmavoll/Ø. Skeie.

Planar - Klikk for stort bilete Ulvik herad v/formannskapet, gjorde på møte den 17. mars, vedtak om å starte detaljreguleringsarbeid for område B1 – Nedre Hjelmavoll/Ø. Skeie i kommuneplanen sin arealdel.

Planarbeidet vert utført av Norconsult Eidfjord, og merknader og innspel bes sendt dei. Frist for merknader og innspel er sett til 30.april 2021

Oppstartsvarsel detaljplan Nedre Hjelmavoll (PDF, 101 kB)

Oppstartsgrense_01 (PDF, 571 kB)

Publisert av Claudia Saathoff. Sist endra 30.03.2021