Melding om kunngjering av første utkast til kommunedelplan

trafikksikring.jpg - Klikk for stort bilete  KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKRING 2018-2025 ULVIK HERAD

Høyringsfrist fredag 3. mai 2019.

 Ulvik herad v/formannskapet gjorde på møte den 13.03.2019 følgjande vedtak:

  1. I medhald av plan- og bygningslova § 11-14 legg fast utval for plansaker (formannskapet) ut høyringsutkast av kommunedelplan for trafikksikring – Trafikksikringsplan 2018-2025 Ulvik herad, dagsett 22.02.2019, til offentleg ettersyn.
  1. Høyringsfristen vert sett til 03. Mai 2019.

Utkast til planen og Spørjeskjema for registrering av utryggleik langs vegane finn ein på heradet sine heimesider Trafikksikringsplan - høyringsutkast  Høyringsdokument  Registrering av utryggleik langs vegane for den enkelte innbyggar og Ulvik herad tenestetorget, Skeiesvegen 3, 5730 Ulvik.

Eventuelle merknader eller innspel til planen sendast til Ulvik herad, Skeiesvegen 3, 5730 Ulvik eller på epost postmottak@ulvik.kommune.no . Eventuelle spørsmål kan rettast til prosjektleiar Milos Cemovic.

Publisert av Hege Nielsen Børve. Sist endra 15.03.2019