Lån og tilskot til etablering i eigen bustad og tilskot til tilpassing av bustad

info - Klikk for stort bilete

Ulvik herad har startlånsmidlar tilgjengeleg for vidare utlån. Heradet har og litt tilskotsmidlar. Har du varige problem med å få kjøpt eigen bustad, kan det vere aktuelt å søkje om startlån og tilskot til etablering.  Har du ein bustad som treng tilpassast for at du skal kunne bu heime lengre, kan du søkje om «Tilskot til tilpassing»

 Meir informasjon finn du her: https://www.husbanken.no/person/startlaan/soke-startlaan-og-tilskudd/

 

Ta og gjerne kontakt med sakshandsamar  Margunn Hauso tlf 56527029, 40007129 eller epost margunn.hauso@ulvik.kommune.no

Sist endra 21.09.2020