Kunngjering utskriving av eigedomskatt for 2018

eigedomstakst - Klikk for stort bilete Utskriving av eigedomsskatt på verk og bruk er lagt ut til offentleg ettersyn på Tenestetorget, Ulvik herad og på www.ulvik.kommune.no i 3 veker frå 28.02.2018 fram til 24.03.2018

Klage kan sendast Ulvik herad, Skeiesvegen 3, 5730 Ulvik innan fristen. 

 

Skatten forfell til betaling i to like terminar med forfall 1. mai og 1. oktober.

Lista finn du her. (PDF, 20 kB)

.

Publisert av Claudia Saathoff. Sist endra 26.02.2018