Kunngjering av Forskrift om bruk av og orden i hamner og farvatn, Ulvik herad, Vestland fylke

hamn ulvik.jpg - Klikk for stort bilete  Formannskap – 053/20:

 Det er gjort følgjande vedtak i saka:

  1. Høyringsutkast «Forskrift om bruk av og orden i hamner og farvatn, Ulvik herad, Vestland fylke», vert lagt ut til offentleg ettersyn.
  2. Høyringsutkast «Forskrift om bruk av og orden i hamner og farvatn, Ulvik herad, Vestland fylke», vert send Kystverket sitt  hovudkontor for godkjenning.
  3. Høyringsfristen vert sett til 09.10.2020.

Høyringsutkast finn ein her

og på

Ulvik herad v/Tenestetorget

Skeiesvegen 3, 5730 Ulvik

Eventuelle merknader eller innspel til forskriftet, kan sendast til Ulvik herad, Skeiesvegen 3, 5730 Ulvik eller på epost postmottak@ulvik.kommune.no .

Spørsmål kan rettast til:

Milos Cemovic

Tlf 5652 7045

Milos.cemovic@ulvik.kommune.no

Publisert av Hege Nielsen Børve. Sist endra 28.08.2020