Kulturmidlar, Kulturvernmidlar og Kulturpris 2020.

Søknadsfrist 15.aprilHeradsvåpen - Klikk for stort bilete

 

Kulturmidlar 2020

Kulturmidlar vert gjeve som driftstilskot til lag og organisasjonar i Ulvik herad. Det vert berre gjeve stønad til hovudlag.

Søk via vårt Elektroniske skjema

og legg ved årsmelding og rekneskap Kulturvernmidlar 2020

Tilskotsordninga med kulturvernmidlar skal vera eit verkemiddel til å sikra bygningar, delar av bygningsmiljø og tilsvarande kulturminne ved restaurering/istandsetjing. Eigarar/brukarar av slike minne kan søkja om midlar.
​For stønadsordninga gjeld at søknaden skal skrivast på eige skjema Søknadsskjema (DOC, 63 kB)

 

Kulturpris 2020

Bygdefolket vert oppfordra til å koma med kandidatar til Ulvik herad sin kulturpris.

Det er og høve til å fremje på nytt kadidatar frå fjordåret som ikkje nådde fram.

 

Frist for å søkja om midlar og å fremje kulturpriskandidat er 15.april.

Publisert av Anne-Marit Lekve. Sist endra 26.03.2020