Kommunelegekontoret i Ulvik

Info - Klikk for stort bilete  

Dessverre har vi ikkje fått tilsett ny lege i første utlysingsrunde. Pasientar som hadde fått brev om ny fastlege (Uwe Lübbig) vil snart få nytt brev frå Helfo om at dei står på ei «Liste utan lege».

Kommunelegekontoret er no bemanna med lege Unni Solem og turnuslege (2 dagar i veka). Vi får også hjelp frå Eidfjord v/ lege Torbjørn Bjotveit nokre få dagar i månaden.

Alle pasientar må framleis venda seg til legekontoret, og alle skal få hjelp. Ventetid på vanleg time kan auka. Vi bed om forståing for dette.

 

Med helsing kommunelegekontoret.

 

Publisert av Claudia Saathoff. Sist endra 07.03.2018