Informasjon om erstatning etter naturskader.

Ved skade på objekt/grunn det ikkje er mogleg å teikne forsikring for, kan private personar søkja til den statlege ordninga. 

Byrse haust - Klikk for stort bilete

Fristen for å søke til den statlege ordninga er tre månader etter skadetidspunktet. Søknad skal sendast elektronisk frå nettsida til Landbruksdirektoratet: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/ordninger-for-eiendom/naturskadeordningen

 

For meir informasjon, sjå brosjyre:

Fellesbrosjyre Norsk Naturskadepool (PDF, 1015 kB)

Til toppen