INFORMASJON FRÅ LEGEKONTORET!

info - Klikk for stort bilete Frå 02.01.2020 og nokre veker fram vert det redusert legekapasitet.

Kommuneoverlege og fastlege Unni Solem må ta permisjon grunna alvorleg sjukdom i næraste familie. Vi arbeider med å få på plass ein vikar. Men inntil vidare er dr Marie Bullita åleine lege.

 

 

Vi bed om forståing for at det kan verta ventetid på ordinære timar. Øyeblikkeleg hjelp, alvorleg sjukdom eller mistanke om alvorleg sjukdom må prioriterast.

Alle som skal til ein vanleg kontroll vert bedne om å vurdera å utsetja denne til i februar.

 

 

 

 Helsing kommunelegekontoret

Sist endra 30.12.2019