Influensavaksinering sesongen 2020/2021

Influensa vaksine - Klikk for stort bilete  Det er tid for influensavaksinasjon!

Kommunelegekontoret får vaksinane i hus om lag 15.oktober.

Det er tid for influensavaksinasjon! Kommunelegekontoret får vaksinane i hus om lag 15.oktober.


I år vert vaksinasjonen annleis grunna corona-pandemien. For å ivareta smittevernomsyn, unngå trengsel på venterom og kunne halda naudsynt avstand på 1 meter, gjer vi følgjande:

 • Vaksinasjon  kl 15-17 desse dagane: 20/10, 21/10, 22/10, 27/10, 28/10, 29/10.
 • Oppmøte i puljer på 9 personar, kl 15.00-15.30-16.00
 • Alle som skal ha vaksine må avtala tid på førehand, ring legekontoret 56527040
 • Inngang via helsestasjonen sitt venterom, inngang Skeiesvegen 5. Sprit hendene.
 • Observasjon i 20 min etter vaksine: På legekontoret sitt venterom, korridor og møterom. Ingen servering av kaffe eller kjeks.
 • Prisen for vaksinasjon er lågare enn tidlegare år fordi Helfo dekkar det meste av kostnadane. Dette er tiltak frå styresmaktene for å auka talet på influensavaksinerte. Vaksinasjon kostar kr 50 i eigenandel, og dersom du har frikort- kr 0.
 • Vaksine mot lungebetennelse kostar kr 275,-
 • Dei som har legetime utover hausten: Få vaksine i starten av konsultasjonen, så slepp du observasjonstid på venterom etterpå.

 

Kven bør ta vaksine? Tilråding frå Folkehelsa og WHO er:

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år

Barn og voksne med:

 • diabetes type 1 og 2
 • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg tilrådd for:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasientar
 • Svinerøktarar og andre som har regelmessig kontakt med levande gris. 

Her kan du lesa meir:

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/

Sist endra 23.09.2020