Hugs røykvarslarar på hytta

Hytte - Klikk for stort bilete Ta ein brannsjekk på hytta før vinterferien! Det er like viktig å ivareta branntryggleiken der som heime. Sørg for at du har røykvarslarar på plass og at dei fungerer. Den reddar liv!

 Hugseliste for brannsjekk på hytta:

 

 • Sjekk røykvarslarane kvar gong hytta vert teken i bruk
 • Ha alltid med ekstra batteri
 • Sjekk at rømingsvegar er lett tilgjengeleg og frie for snø
 • Gå aldri frå levande lys
 • Ikkje bruk peis/omn som tørkestativ
 • Kast askeavfall og grillkol på ein forsvarleg måte
 • Sjekk el-anlegget
 • Ver ekstra varsam når du brukar gass
 • Sjekk utstyr og gasslangar jamleg
 • Sørg for tilgang til sløkkjeutstyr
 • Bruk godkjente fagfolk til utbetringar av elektrisk anlegg

Meir info på www.sikkerhverdag.no  og  www.elsikkerhetsportalen.no

Sist endra 05.03.2021