Høyring - Framlegg til planprogram for «Detaljregulering for fritidsbustader i Sjohagen/Øydvinstod, gnr. 47/19

Apple tree in Vambheim.Foto: Reinhald Kager  - Klikk for stort bilete

 Frist for innsending av merknader er 30. april 2019

Alle merknader kan sendast skriftleg til:

Marvek AS

Kontaktperson Arvid Knudsen

Salhusveien 55, 5131 Nyborg – Bergen

Tlf. 92048791

post@maritimvekst.no


Alle spørsmål om utarbeiding av planprogrammet kan rettast til Marvek AS, ved Arvid Knudsen: mobil 92048791

Publisert av Claudia Saathoff. Sist endra 18.03.2019