Høyring av revisjonsdokument for Eidfjord Nord reguleringa i Eidfjord og Ulvik kommunar

Vilkårsrevisjon Eifdjord Nord.jpg - Klikk for stort bilete  NVE har sendt revisjonsdokument for Eidfjord Nord reguleringa på offentleg høyring, dokumentet er tilgjengeleg på NVE sin nettside.

På bakgrunn av krav frå Eidfjord kommune, Ulvik kommune, FNF-Hordaland og føringar frå NVE har Statkraft Energi AS utarbeidd eit revisjonsdokument som mellom anna beskriv reguleringane og vurderer dei ulemper ein er kjent med. Revisjonsdokumentet leggast no ut til offentleg høyring.

Revisjonsdokumentet og fråsegnene til dette vil utgjere ein viktig del av grunnlaget for å fastsette reviderte vilkår.

Frist for å sende fråsegner er 1. juli 2021.

Publisert av Hege Nielsen Børve. Sist endra 06.04.2021