Helsenorge: di helse på nett

Skal du bestilla medisiner? eller lurer du på kva vaksinar du har teke? treng du å fornya ein resept? 

 

Ved å logge deg inn på helsenorge.no får du tilgang til ei rekke sjølvbeteningsløysingar, og du kan sjå helseinformasjon som er registrert om deg. Du kan blant anna sjå og redigere kjernejournalen din, byte fastlege, få oversyn over reseptane dine og sjekke vaksinane dine. Nokre tenester vil berre vere tilgjengelege for visse delar av landet.

Til toppen