Framlegg til Planprogram for kommunedelplan for trafikksikring og skiltplan 2018-2025

Traffikskilt - Klikk for stort bilete Høyringsfrist: 13. juli 2018

Formannskap – 036/18:

Det er gjort følgjande vedtak i saka:

09.05.2018 Formannskap

Samrøystes vedtak:
 

  1. I medhald av plan- og bygningslova § 4-1 og § 11-13 vert framlegg til planprogram for kommunedelplan for trafikksikring og skiltplan for Ulvik herad for perioden 2018-2025, lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. 
  2. Høyringsfristen vert sett til 13. juli 2018.

Planprogrammet finn ein her.

Eventuelle merknader til oppstartsmeldinga, eller innspel til planarbeidet, sendast til Ulvik herad, avdeling for plan, teknisk og miljø, Skeiesvegen 3, 5730 Ulvik eller på epost postmottak@ulvik.kommune.no . Spørsmål kan rettast til prosjektleiar Milos Cemovic.

Publisert av Claudia Saathoff. Sist endra 23.05.2018