Frå 1. mai 2021 kan fleire byggje terrassar og tilbygg utan å søkje.

Informasjon - Klikk for stort bilete

Ulvik herad oppmodar alle søkjarar å ta kontakt med heradet for meir info om moglege restriksjonar for bygging, som t.d. Byggeforbodet i 100 m belte, avstand til kommunal eller fylkesveg, og liknande.

Har du planar om å byggje terrasse eller tilbygg etter 1. mai, må du først undersøkje kva du har lov å gjere på eigedommen din.

Sjå her

Publisert av Beate Frøystein. Sist endra 08.06.2021