Fagskuleutdanning for reiseliv

 

AOF Fagskolen tilbyr modular i fagskuleutdanninga for reiseliv.

 

 

Kursa er gratis. Det er ikkje oppgitt søknadsfrist, så det er «første-kvinne/mann-til-mølla» prinsippet.
Kursa startar i byrjinga av feb. 2022 og er ferdig i nov. 2022.

 

- Reiselivsfaget
- Resepsjonsfaget, dagtid
- Resepsjonsfaget, kveldstid
- Servitørfaget 

For meir informasjon, ta kontakt med Arne Førde i Næringshagen på Voss. De kan også ta kontakt direkte med Sharon Klovning som er kontaktperson i AOF Fagskolen.
Sharon klovning: Tlf 52709004 / 9130190338 

Til toppen