Er du over 25 år og ikkje fullført vidaregåande utdanning?

 Vestland Fylkeskommune: 

ae - Klikk for stort bilete


Er du over 25 år og ikkje fullført vidaregåande utdanning?

 
Senter for vaksenopplæring, Voss gymnas planlegg oppstart av fylgjande utdanningar frå hausten 2020:
 
✓ Barne- og ungdomsarbeidarfag (på Voss, deltidsundervisning over to år)
 
✓ Kokk-/servitørfag   (på Voss, deltidsundervisning over to år)
 
✓ Reinhaldsoperatørfag (Voss og Odda, for praksiskandidatar/deltid eitt      år)
 
✓ Kjemiprosessfag   (Odda, for praksiskandidatar/deltid eitt år)
 
✓ Gartnarfag   (Ulvik/Voss, deltid/samlingsbasert over to år) NB! Søkjar må ha tilknytning til næringa
 
✓ Studiespesialierande  (Voss, deltidsundervisning over to år)
 
Kan dette vera noko for deg? Søk deg inn via Vigo, eller ta kontakt med Senter for vaksenopplæring, Voss gymnas:

 
Rådgjevarar: Linn Birkeland    
Ole J. Opkvitne Tlf: 56 53 23 96/481 54 669  

Tlf: 56 53 23 97/952 15 630 linn.birkeland@hfk.no
ole.jonny.opkvitne@hfk.no
 
 
NB! Med atterhald om tilstrekkeleg antal påmeldte.

 

Vaksne som ikkje har dokumentasjon på gjennomført grunnskule kan kontakte Knud-Erik Gissel i Ulvik herad for realkompetansevurdering.

Rådgjevar barnehage, skule og vaksenopplæring

Eidfjord kommune og Ulvik herad

e-post: Knud-Erik.Gissel@ulvik.kommune.no

   
   
Sist endra 27.02.2020