Einingsleiar for Spira: barne og familieeininga i Ulvik er tilsett

Eyvind Eidhammer er tilsett som einingsleiar for Spira: barne og familieeininga i Ulvik. 

Eyvind har erfaring som leiar for barnevernet på Voss, han er tidlegare rektor og har vore kommunalsjef for oppvekst i to kommunar. 

Heradet er svært glade for å få med oss så mykje kompetanse og erfaring inn i den nye eininga. Me tek sikte på å vera fullt operative i den nye eininga frå 01.01.2025.

Til toppen