Dato for opne tema-møte til Strategisk Nærings- og utviklingsplan

Kjelshovden  - Klikk for stort bilete

 

Alle møta er i Heradsstyresalen.

12.11    Ope møte med fokus på landbruk og skogbruk: kl.18-21

19.11    Ope møte med fokus på reiseliv og småskala produksjon kl.18-21
20.11    Ope møte med fokus på 
service, bygg og andre næringar kl. 18-21

26.11    Ope møte om tilflytting og bukvalitet kl. 18-21: Innleiar Trude Risnes frå Distriktssenteret

Styrke kunnskapen om føresetnadane for å utvikle attraktive og berekraftige tettstader.

Kommunen kan ikkje skape attraktivitet åleine. Attraktivitet vert skapt i samspel mellom kommune, næringsliv, frivillig sektor og andre.

 

Les meir her

Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 30.10.2018