Dagstursturhytta Solhaug - Offisiell opning laurdag 4.des kl.13.00

 

Alle er hjarteleg velkomne til opning av dagsturhytta.
Køyrer du bil, er det ynskjeleg at du parkerer ved idrettsanlegget i Holmen og går turen derfrå. Det har nyleg vorte hogge skog i Skjølavika, og vegen er svært gjørmete i enkelte parti. Passande fottøy er difor viktig.
Elles er det råd å parkera ved produksjonsskulen på Hjeltnes og gå derfrå.
Me oppmodar til minst mogeleg køyring på skogsvegen oppe i Åsen. Dei som har vanskar med å kome dit til fots må sjølvsagt få transport fram til hytta.
Alle oss andre bør bruke beina.

Til toppen