Borgarleg vigsling

Gifteringar  - Klikk for stort bilete

 

Frå 1.1.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigsler i Noreg. Ordførar, varaordførar og rådmann i Ulvik herad vil då ha vigselsmynde. Brudefolk som ynskjer å vigslast borgarleg kan få dette gjennomført lokalt i Ulvik.

Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 07.11.2017