Avpassar du farten?

Visste du at:

1 av 3 dødsulykker kjem av for høg fart eller at føraren har køyrt for fort etter forholda?
At vegtypen kan fortelja deg noko om fartsgrensa om du ikkje har fått med deg skilta?
Viss du køyrer i 93 km/t i staden for 80 km/t, blir risikoen dobla for at du kan døy viss det skjer ei ulykke?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Å køyra for fort er å bryta lova. Men for høg fart har òg større konsekvensar:

  • Større fare for å mista kontrollen på køyretøyet
  • Redusert effektivitet på kollisjonspute 
  • Bremselengden blir lengre 
  • Større kollisjonsskadar som kan føra til større personskadar 
  • Større økonomiske konsekvensar/erstatningsansvar for føraren av bilen 
  • Auka kostnad for drivstoffbruk / meir skadde på miljøet

 

Oversikt lånt frå National Highway Traffic Safety Administration.

Meir informasjon knytt til tema finst HER

Til toppen