Avd. helse og omsorg har ledig fylgjande stilling:

Ledig stilling - Klikk for stort bilete  50% fast stilling  p.t.  natt for hjelpepleiar/omsorgsfagarbeidar

Søknadsfrist 20.januar

Arbeidsoppgåver:

-utøver pleiefaglege oppgåver i tråd med gjeldande krav til pasientbehandling og fagleg god
  praksis

-nattstilling: du er ein av to nattevakter stasjonert ved omsorgsbasen Ulvik sjukeheim

-til stillinga høyrer også å ta oppdrag til heimebuande ved behov

-turnus med for tida arbeid kvar 3.helg. Årsturnus frå desember 2018.

 

Krav:

-norsk autorisasjon

-minimumskunnskapar i norsk – skriftleg og munnleg

-erfaring og motivasjon til å arbeida i kommunehelsetenesta 

-har førarkort

 

Me kan tilby:

-varierte oppgåver i eit breitt spekter av faglege utfordringar, jf Samhandlingsreforma
-triveleg arbeidsmiljø i ein avdeling som fekk tildelt IA-prisen 2015 i HordalandJ

- bedriftshytte på Finse

- barnehageplass

- treningsavtale Ulvik treningssenter

- fantastisk natur med mange mogelegheiter blant anna til fjellturer om sommaren og preparerte skiløyper om vinteren.

 

Løn etter kvalifikasjonar og kompetanse.  

Søknadsskjema finn du her. Merk med Saksnr 17/797

Søknadsfrist:   20 januar 2018

 

For spørsmål til stilling kontakt:       

Karin Fleten avdelingssjukepleiar      mob: 4000 7186 eller                                                
Kristin Liset Helse og omsorgsleiar   mob: 4000 7151                                            

 

Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 18.12.2017