100% stilling som ingeniør ved Samfunn og plan i Ulvik herad.

100% stilling som ingeniør ved Samfunn og plan i Ulvik herad.  Stillinga vil ha varierte oppgåver, men med eit fokus på handsaming av saker etter plan- og bygningslova og anna tilgrensande lovverk. I tillegg vil det verta lagt planarbeid til stillinga.

 

Søknadsfrist 12. august

Me søkjer primært etter ingeniør med relevant erfaring, men har du anna kompetanse, t.d jurist med kommunal plan- og byggesaks erfaring, vil du vera kvalifisert for å søkja på stillinga.

Stillinga kan verta tilpassa den enkelte sine kvalifikasjonar.

Oppgåver

 • Sakshandsaming og rettleiing etter Plan- og bygningslova og tilgrensande lovverk
 • Saksframlegg for politisk behandling, samt å delta på politiske møte ved behov
 • Oppfølging av ulovlegheiter og tilsynsarbeid
 • Handsaming av klagesaker
 • Kommunalt planarbeid
 • Andre juridiske oppgåver
 • Lista er ikkje uttømande

Ynskja kvalifikasjonar

 • Relevant høgare utdanning, Ingeniørfag eller liknande
 • Du må ha god norsk munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • God kjennskap eller erfaring innan offentleg forvaltning/saksbehandling 
 • Kjennskap og interesse  til relevant lovverk som plan- og bygningslova, forvaltningslova m.v
 • Førarkort klasse B.

Eigenskapar

 • Har god kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Interesse og ynskje om å utvikle fagleg kompetanse innan lovverket.
 • Er oppteken av kvalitet og fagutvikling
 • Evner å jobba strukturert og systematisk
 • Er løysningsorientert, meistrar uføresette hendingar
 • Har evne til å strukturera og koordinera arbeidet i ein hektisk kvardag
 • Positiv og effektiv

Me kan tilby

 • Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø
 • Arbeid i ei verksemd i utvikling, og moglegheit til å vera med å påverka
 • Fagleg nettverkssamarbeid
 • Løn etter avtale
 • Fleksitid
 • Ein jobb i verdast vakraste bygd

Om arbeidsgjevar
Samfunn og plan har om lag 20 tilsette fordelt på reinhald, utedrift og merkantile stillingar. Som tilsett hos oss vert du del av eit arbeidsmiljø med flotte folk og stort mangfald i både alder, kjønn, utdanning, erfaring og bakgrunn.

SØK HER

For nærare opplysningar, ta kontakt med vår rådgjevar hjå Headvisor Per Jorem tlf. 40021560 eller kommunalsjef samfunn og plan Trygve Vik tlf. 4000 7186.

Til toppen