08.02.2021, KL. 16.00: SMITTETAL OG TESTING

Coronavirus - Klikk for stort bilete

Det er no stadfesta at det er 96 personar som er smitta med Covid 19 i Ulvik, dette inkluderer alle testar til og med 06.02.2021. Det var ingen testtaking i går 07.02.2021.

 

Denne veka er det prøvetaking i Fleirbrukshallen mellom kl. 12 og 16. Du treng ikkje ringja legekontoret for å avtale testtidspunkt, berre møt opp i aktuelt tidsrom.

Det er hittil gjennomført cirka 450 testar i Ulvik, av desse er 96 positive. Det er funne engelsk mutasjon i 69 prøver.

 

I mange husstandar er det no familiemedlemar som har testa både positivt og negativt på Covid19-test. Før isolasjonen vert oppheva, vil me ta ny test på dei som har testa negativt. Dette fordi ein kan bli smitta av nære positive familiemedlemer. Dei som er smitta/positive skal vera i isolasjon i 10 dagar etter symptomdebut og feberfri i minst 24 timar. Mange positive melder tilbake at dei er symptomfri. Då reknar me isolasjon frå den dagen dei vart testa og 10 dagar fram. Det er legen som skal gje klarsignal for oppheving av isolasjon.

 

Med god hjelp frå nabokommunane går driftskabalen ved Ulvik omsorgstunet opp. Eidfjord kommune vil levera varmmat til omsorgstunet til og med onsdag.

Det er innført strenge tiltak i Bergen og 12 kringliggjande kommunar, inkludert Ulvik. Dette med utgangspunkt i smittesituasjon i Ulvik, Kvam og Bergen. Desse 3 kommunane har strengare tiltak enn dei 9 andre kommunane. For Ulvik sin del er det Lokal smittevernforskrift som gjeld, sjå informasjon:

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2021-02-03-308

 

For meir informasjon om regionale tiltak, sjå:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/bergensutbruddet-kraftige-tiltak-i-bergen-og-kommunene-rundt/id2831984/

 

Kart - korona  - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

(klikk på biletet for betre kvalitet) 

Bilde: Ola Henning Målsnes/Bergen kommune

 

Helsing

Hans Petter Thorbjørnsen

Ordførar Ulvik herad

Sist endra 08.02.2021