Førstehjelpskurs. Påmeldingsfrist 11.11.19

måndag 11. november 2019 17.45 - måndag 9. desember 2019 21.15

Informasjon

Ulvik Røde Kors Hjelpekorps inviterer til førstehjelpskurs i Ulvik. Kurset er på totalt 33 timar, det blir derfor delt opp over fleire kveldar.

Dersom du er interessert i å ta dette kurset, meld deg på via e-post til ulvikrkh@gmail.com

NB! Påmeldingsfrist blir satt til mandag 11.11.19. 

Stad: Depoet på Vambheim. 

Tidspunkt: 

mandag      18.11  17.45 - 21.15

torsdag       21.11  17.45 - 21.15

mandag      25.11  17.45 - 21.15 

torsdag       28.11  17.45 - 21.15

mandag      02.12  17.45 - 21.15

torsdag       05.12  17.45 - 21.15

mandag      09.12  17.45 - 21.15

 

kurset føl Røde Kors sitt opplegg for Kvalifisert Førstehjelp (K FØR):


Kvalifisert førstehjelp

Hensikt
Kvalifisert førstehjelp skal bringe deltakerne opp til kvalifisert nivå i førstehjelp i samsvar med retningslinjer fra Norsk Førstehjelpsråd. Kurset er tilpasset de behov som hjelpekorpset har med tanke på beredskap ved sanitetsvakter og andre oppdrag hvor det er forventet å yte førstehjelp. 

Målgruppe
Alle som vil bli aktiv medlem i Norges Røde Kors Hjelpekorps..

Kursinnhold

Kurset er delt inn i fire deler:

Del 1 – Den første livreddende hjelpen

Del 2 – Alvorlige skader og sykdomstilstander

Del 3 – Ulykker og forebyggende tiltak

Del 4 – Avsluttende prøver

Del 1 – Den første livreddende hjelpen

Vi starter kurset med fokus på sikkerhet og varsling for så å vektlegge pasientundersøkelse som utgangspunkt for å kunne gi den første livsviktige hjelpen. Førstehjelpens ABCD – frie luftveier, pusten, blodsirkulasjon og bevissthet blir gjennomgått i tillegg til opplæring i Hjerte-lunge-redning (HLR) og bruk av hjertestarter (DHLR). 

Del 2 – Alvorlige skader og sykdomstilstander

Del to tar for seg de fleste alvorlige skader og sykdomstilstander som vi kan komme bort i, også mange av livstruende karakter. Smerter og skader ulike steder på kroppen, kramper, forgiftninger, forstyrrelser i kroppstemperaturen, akutte barnesykdommer og skader på muskler og skjelett er temaer som blir gjennomgått.

Del 3 – Ulykker og forebyggende tiltak

Denne delen tar for seg forskjellige ulykkestyper og hendelser og egensikkerhet i forbindelse med dette i tillegg til trafikkulykker, psykososial førstehjelp, transport av pasient og hygiene. 

Del 4 – Avsluttende prøver

Kurset avsluttes med teoretisk og praktisk prøve.

Læringsmål

·  være i stand til å yte førstehjelp på kvalifisert nivå for å kunne delta i aktiviteter i Røde Kors Hjelpekorps

·  ha kunnskap om hvorfor ulike førstehjelpstiltak blir iverksatt, når det skal iverksettes og viktighet av rett varsling til rett tid

·  forstå hva som er symptomer på at pasienten er i en alvorlig situasjon. Å gjenkjenne slike symptomer er avgjørende for å sikre rask og riktig førstehjelp og rask varsling

·  ha en generell forståelse av ulike førstehjelpstiltak i forskjellige situasjoner

Tid

Hovedtema

Antall timer

Del 1 – Den første livreddende hjelpen (9 temaer)

13 timer

Del 2 – Alvorlige skader og sykdomstilstander (10 temaer)

12 timer

Del 3 – Ulykker og forebyggende tiltak (4 temaer)

5 timer

Del 4 – Avsluttende prøver (teoriprøve og praktisk prøve)

3 timer

Totalt

33 timer

 

 

Vurdering og bevis for godkjent kurs

Kurset avsluttes med teoretisk og praktisk prøve som må være bestått for å bli godkjent førstehjelper på kvalifisert nivå. Kunnskapene må vedlikeholdes gjennom regodkjenning i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk for Røde Kors Hjelpekorps. 

Deltakerne må være tilstede på alle undervisningstemaene for å få kurset godkjent, eller dokumentere at kunnskapen er tilegnet på annen måte.

 

Evaluering
I kurset inngår

·  individuell test i hjerte-lunge-redning (HLR) og i bruk av hjertestarter (DHLR)

·  teoretisk prøve

·  praktisk prøve med tre poster


Alle testene og prøvene må være bestått for å få godkjent kurset.

 

Stad

Kontakt

Ulvik Røde kors hjelpekorps
 

URL http://

Legg til hendinga i din kalender

Filter

Søk