Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Skriftstorleik

a - a - a

Kva skjer?

august 2015
tyontofrla
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Ulvik Poesifestival
Filmar som kjem på kino
Ulvik Folkebibliotek
NAV Ulvik
Ulvik gjestehamn
Vegvisar for nyskaping
Arkivportalen
   

NAV Ulvik

nav1
nav1

NAV Ulvik er ditt arbeids- og velferdskontor i heradet. Du finn oss i sentrumsbygget. Kontoret er ei samanslåing av det tidlegare trygdekontoret, aetat og sosialkontoret. Ved å samordna tenestene våre, vonar vi å gjere det enklare for brukarane våre, samt å kunne gje eit betre samla tilbod.


NAV har mange sjølvbeteningsløysingar på www.nav.no.

NAV Ulvik har 1 publikums-pc for brukarane av NAV kontoret. Om brukarane trenger hjelp til å kome i gang, vil medarbeidarane på NAV kontoret hjelpe.

Her kan du:

•§         Finna søknadsskjema og framsider

•§         Registrere deg som arbeidssøkjar

•§         Sende meldekort

•§         Finne ledige stillingar

•§         Søkje på kandidatar

•§         Rekruttere frå utlandet

•§         Rekne ut foreldrepengar eller alderspensjon

•§         Få informasjon og råd om dine rettar og moglegheiter


Tenestetilbod

NAV yter hjelp eller stønad ut frå dine behov, moglegheiter og livssituasjon. Du får råd og rettleiing innan sosiale tenester, arbeidsmarknadstenester, trygdeytingar og pensjonar.


Sosiale tenester

•§         Råd og rettleiing

•§         Økonomisk sosialhjelp

•§         Kvalifiseringsprogrammet

•§         Gjeldsrådgjeving

•§         Rusproblematikk

•§         Flyktningtenester

•§         Hjelp til midlertidig husvære

•§         Individuell plan


Tenester til arbeidstakar og jobbsøkar

•§         Informasjon om ledige stillingar

•§         Hjelp til jobbsøking

•§         Arbeidsmarknadstiltak

•§         Arbeidstrening

•§         Arbeidsavklaring/attføring

•§         Oppfølging når du er sjukemeld

•§         Hjelpemiddel og tilrettelegging


Tenester til arbeidsgjevar

•§         Hjelp til rekruttering

•§         Registrere ledige stillingar i NAV sin database

•§         Rådgjeving og hjelp i oppfølging av sjukefråvær

•§         Rådgjeving og økonomisk verkemiddel ved omstilling og nedbemanning

•§         Rådgjeving og hjelp ved permitteringar

•§         Tilrettelegging og oppfølging


Reiser og frikort

NAV har ikkje lenger sakshandsaming av pasientreiser og frikort. Du finn informasjon om dette:


•§         Frikort og eigendelar:       www.helfo.no/frikort eller Frikorttelefonen: 815 70 050.

•§         Pasientreiser:                    www.pasientreiser.no eller Pasientreisetelefonen: 05515.


Kontaktinformasjon

NAV Ulvik er kopla opp mot NAV kontaktsenter. Dei kan gi brukarar generell informasjon i dei fleste av fagområda til NAV, i tillegg til ein del informasjon i brukaranes eigne sakar. Dei kan setje opp timeavtalar med sakshandsamar på NAV Ulvik dersom det er ønskeleg.


NAV kontaktsenter

•§         Telefon: 55 55 33 33

•§         E-post: nav.kontaktsenter@nav.no

•§         Opningstider: 08.00 - 15.30

•§         NAV Pensjon tlf: 55 55 33 34 

NAV Ulvik

•§         E-post: nav.ulvik@nav.no

•§         Adresse: Skeiesvegen 3, 5730 Ulvik

•§         Opningstider: Måndag, onsdag og fredag: 10.00 - 14.30

             Tysdag og torsdag: stengdNAV Ulvik
NAV Ulvik
Kontaktsenter55 55 33 33
Publisert av Mari Midttun. Sist endra 29.03.2012
   

Kontaktinformasjon

Brakanes Skule Skeiesvegen 27
5730 Ulvik
E-post : brakanes.skule@ulvik.kommune.no
Telefon
: 56527400

Faks
: 56526015
Mobil
: 40007153

Søk

Bilete frå Ulvik

Fotograf: Inger Marie Wiik
Sabbatsfred
Inger Marie Wiik

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk søk.
Kartportal
Hardangerportalen
Vegvisar i det offentlege
Informasjon frå regjering og departement
Stadnamn i Ulvik
Husbanken - Alle skal kunne bu godt og trygt