Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Skriftstorleik

a - a - a

Kva skjer?

august 2015
tyontofrla
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Ulvik Poesifestival
Filmar som kjem på kino
Ulvik Folkebibliotek
NAV Ulvik
Ulvik gjestehamn
Vegvisar for nyskaping
Arkivportalen
   

Pleie og omsorg

Pleie- og omsorgstenestene er samla i ei avdeling med felles administrasjon.
Heile administrasjonen er lokalisert ved Ulvik sjuke- og aldersheim.


pleieogomsorg

Oppgåvene for pleie og omsorgstenesta er:
Å gje omsorg, behandling og pleie til den som ikkje maktar eigenomsorg, personleg omsorg og praktiske gjeremål i kvardagen, enten i eigen heim eller i institusjon.

Å stimulera den enkelte til å halda seg aktive og førebyggja helsesvikt.

Omsorgstenester vert tildelt på grunnlag av faste kriterium ut frå lovverket. Dette arbeidet tek utgangspunkt i ”Helse- og omsorgslov” og ”Pasient- og brukarrettighetslov” og "Forvaltningslov"

Kjøp av mat, frå 1/1-15
Kjøp av mat, frå 1/1-15
 Pris pr måltid
Frukost/kvelds/suppe v/institusjon 28,00
Middag m/dessert v/institusjon og utkøyring73,00
Prisar heimehjelp frå 1/1-15
Prisar heimehjelp frå 1/1-15
InntektBetaling pr timeMaks bet pr mnd
Under 2 G180,00
2-3 G70,00545,00
3-4 G 132,001046,00
4-5 G183,001.454,00
5-6 G229,001.819,00
Over 6 G286,002.274,00
Prisar kortidsopphald/rehab. plass institusjon, frå 1/1-15
Prisar kortidsopphald/rehab. plass institusjon, frå 1/1-15
 Pris
Dag/nattopphald77,00
Korttidsopphald 147,00 pr.døgn
ULVIK SJUKEHEIM
ULVIK SJUKEHEIM
Namn og epostTelefonMobilnr.
Sentralbord56 52 70 80
TELEFAKS DIREKTE56 52 70 81
Pasienttelefon 90 85 70 39
Dagavdeling for demente40 00 71 87
Ergoterapeut56 52 70 9140 00 71 91 mån,ons,fre
Heimesjukepleien56 52 70 83
Kjøkken56 52 70 85
Arbeidsstova 56 52 70 93
Pleie og omsorgsleiar56 52 70 8640007186
Vaktmeister 56 52 70 9040007181
Publisert av Intraadministrator. Sist endra 21.07.2015
   

Kontaktinformasjon

Pleie og Omsorg Prestegarden 14
5730 Ulvik
E-post : ploms@ulvik.kommune.no
Telefon
: 56527080

Faks
: 56526633

Søk

Bilete frå Ulvik

Fotograf: Solveig H. Uppheim
Vårstor Døgro
Solveig H. Uppheim

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk søk.
Kartportal
Hardangerportalen
Vegvisar i det offentlege
Informasjon frå regjering og departement
Stadnamn i Ulvik
Husbanken - Alle skal kunne bu godt og trygt