Listeframlegg til kommunestyrevalet i Ulvik

Val - Klikk for stort bilete  Kor mange kandidatar skal førast opp på listene til kommunestyrevalet i Ulvik?

 

Tal kandidatar på listene:

For val til heradsstyret i Ulvik skal det førast opp minst 7 kandidatnamn, og
maksimalt 23 kandidatnamn. Det vil sei like mange kandidatar som det skal veljast medlemer til heradsstyret (17), med eit tillegg på 6 kandidatnamn.
 
Førehandsprioritering – røystetillegg :
«Regelverket finn du i vallova § 6.2. tredje ledd».
Eit visst tal av dei øvste kandidatane kan få eit personleg røystetillegg som utgjer 25 % av talet på røyster som lista får ved kommunestyrevalet. Det er storleiken på kommunestyret som avgjer kor mange kandidatnamn som kan bli førehandsprioritert og få eit stemmetillegg.
11-23 medlemer i heradsstyret: inntil 4.
25-53 medlemer i heradsstyret: inntil 6.
55 medlemer i heradsstyret eller fleire: inntil 10.
 
Kravet til listeframlegga – sjå reglane i vallova § 6-3 og valforskrifta § 13.
 
Listeframlegga:
• skal ha partiets registrerte namn som overskrift, eller namnet på den
gruppa som stiller liste.
• skal innehalda fornamn, etternamn og fødselsår til kandidatane.
• kan innehalda stilling og bustad til kandidatane.
 
Vedlegg til listeframlegga:
• skal innehalda fødselsdato til kandidatane.
• skal innehalde fødselsdato og bustad til dei som har skrive under listeframlegget.
 
Underskrift på listeframlegga:
• skal vera underskrivne etter reglane i vallova § 6-3 og valforskrifta § 13.
For parti som er registrerte i Partiregisteret (jf. krava i vallova § 6-3 (1)) er det nok at to av styremedlemene i lokalavdelinga har skrive under. Listeframlegga må innehalda namn på tillitsvald og vara for tillitsvald.
For ei uregistrert gruppering gjeld vallova § 6-3 (2).
 
 
(last ned skjema (pdf) på din PC – fyll det ut – og levèr det til tenestetorget)
 
 
 
Frist for innlevering av listene er 31. mars 2015 kl. 12.00. (Må vera innkomne til dette tidspunktet.)
Adressa til valstyret er: Valstyret, skeiesvegen 3 – 5730 Ulvik.
 
Publisert av Anne-Marit Lekve. Sist endra 19.08.2015
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}